kvinna arbetar hemma hund i knätCybersäkerhet i vattensektorn och underhållstöd inom Trafikverket var två av programpunkterna under vårens doktorandträff.

Två gånger om året samlas Mistra InfraMaints doktorander för att ta del av presentationer och diskutera gemensamma frågor. Vårens doktorandträff hölls på grund av pandemin som ett digitalt möte, 14 april.

I huvudsak hade dagen två syften: Att ge inspiration och nya insikter samt att fortsätta lära känna varandra.

Dagens första föreläsare var Rita Ugarelli från norska forskningsinstitutet Sintef . Hon är engagerad i EU-finansierade Horizon 2020-projektet STOP-IT som fokuserar på cybersäkerhet i vattensektorn.

Skapa en medvetenhet

– Vatteninfrastrukturen är kritisk, tillgången till vatten är avgörande för samhället och människors liv och hälsa. Ändå har systemens sårbarhet och de hot som finns genom cyberattacker inte varit särskilt uppmärksammade. Cybersäkerhet måste integreras i vattensystemet, säger hon.

Projektet består av 23 parter i Europa och Israel och arbetar systematiskt med modeller för att identifiera risker och att utveckla lösningar och ramverk för riskhantering.

– Det avgörande är att skapa en medvetenhet bland beslutsfattare, riskhanteringspersonal och operativ personal, säger Rita Ugarelli.

Gemensamt arbetssätt

Dagens andra föreläsare var Annica Fröbom från Trafikverket som berättade mer om Gus, Gemensamt underhållsstöd. Gus är ett internetbaserat systemstöd för underhållsarbeten för väg och järnväg som används både av Trafikverket och dess entreprenörer.

Genom Gus blir det lättare att analysera effekter, tillståndsutveckling och feluppkomst. Gus används för att följa upp och planera insatser utifrån ett gemensamt arbetssätt och en gemensam informationsmodell, säger Annica Fröbom.

Eftersom Trafikverket hanterar stora mängder information, i olika IT-system och verksamhetsområden, har Gus skapat bättre överblick och utökade möjligheter att analysera underhållsåtgärder, inte minst ekonomiskt.

Praktiska tips

Förutom dagens föredrag var en viktig del av doktorandträffen att ge en chans att mötas, lära känna varandra och dela med sig av erfarenheter och tips.

Denna gång hade detta redan påbörjats innan doktorandträffen då doktoranderna hade fått i uppgift att intervjua varandra. På träffen redovisades intervjuerna vilket gav en mer djupgående och personlig bild av programmets doktorander.

Share This