Vattenledning i reningsverkVill du leda vägen mot smart hantering av vatten- och avloppsledningsnäten? Då finns lediga jobb för dig.

NSVA och VA SYD söker var sin industridoktorand som med hjälp av ny och befintlig data om ledningsnäten och dess omgivningar ska undersöka hur man kan förstå ledningarnas skick och koppla denna förståelse till beslut om investeringar, prediktivt underhåll eller felavhjälpning.

Doktorandernas arbete ingår som en del i Mistra InfraMaint där det finns tio doktorander och ytterligare forskare runt om i Sverige samarbetar för att lyfta kommunernas förmåga till smart underhåll av infrastruktur.

Knutna till projekt

Tjänsterna är placerade hos NSVA respektive VA SYD och knutna till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH).

Doktorandtjänsten hos NSVA är knuten till Mistra InfraMaints del projekt 1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät. 

Tjänsten hos VA SYD hör på motsvarande sätt till delprojekt 1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut.

Läs annonsen

VA-sektorns största anläggningstillgångar ligger i ledningsnäten, och de är samtidigt den del av VA-systemet där utvecklingen går långsammast. Det finns stora behov av att öka kunskapen kring vilka faktorer som påverkar ledningsnäten för att kunna underhålla och förnya dem på bästa sätt.

Hela annonsen med mer detaljer om tjänsterna läser du här på webbplatsen för Swedish Water Research: https://www.swedenwaterresearch.se/tjanst/industridoktorander-som-ska-leda-vagen-mot-smart-hantering-av-vatten-och-avloppsledningsnaten/.

Sista ansökningsdag är 2 februari 2020.

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på hur det är att vara doktorand i Mistra InfraMaint? Läs mer om doktorandträffen i september i år Dags för doktoranderna att bekanta sig och se en liten film här:

 

Läs mer:

Om NSVA
Om VA SYD
Om Mistra InfraMaint

Share This