Louise Andersson

Tidigare i år lanserade vi Mistra InfraMaints första samverkansprojekt: Planering av underhåll inom VA. Ett sex månader långt lärandeprojekt för kompetensbyggande, riktat till den som arbetar inom VA.

Samverkansprojektet smygstartade med två öppna webbinarier och har nu dragit igång på allvar med fem deltagande organisationer:

Kretslopp och Vatten Göteborg, Karlstad kommun, Nacka vatten och avfall, Åre kommun och Roslagsvatten Sammanlagt träffas 19 personer
vid fem webinarier, tre lärandeträffar och två fysiska träffar från lunch till lunch, för att diskutera underhåll- och tillgångsförvaltningsfrågor. Utöver det arbetar man 
hemmavid med material som mikroläranden och hjälpdokument, som tas fram inom Mistra InfraMaint
Deltagarna har olika roller inom organisationen –  driftingenjörer IT-specialister, avdelningschefer, ekonomer och VA-ingenjörer. 

Madelen Malm

Projektet samlar teman och expertkunskaper från hela forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Samordnare för samverkansprojektet är Louise Andersson, civilingenjör Samhällsbyggnad och teknisk licentiat inom inom förebyggande brounderhåll, och Madelen Malm civilingenjör Energi och Miljö, gymnasielärare i mattematik och teknik samt projektledare på RISE inom resursåterförande avloppssystem.

– Vi och deltagarna tycker att det är väldigt roligt att vara igång. Vi ser fram emot att tillsammans skapa ett lärande som leder till ett utvecklat
underhållsarbete hos deltagarkommunerna.
Genom dessa samverkansträffar får kollegor från samma bransch möjligheten att dela nya tankar och idéer. Som en deltagandeorganisation sa på första träffen: 
“tillsammans får vi större utväxling än om man sitter och tänker för sig själv”, säger Louise Andersson.

Knyta kontakter för framtida samarbeten, ta ett steg framåt i arbetet med en plan för tillgångsförvaltning och input i hur man identifierar, analyserar och prioriterar behov inom verksamheten är några av deltagarnas förväntningar på lärandeprojektet, som löper från november 2022 till juni 2023.

 

Share This