Youtube symboler

Nyckeltal, proaktivt arbete, vägmätningar och vinterväghållning. Det är ämnen för nya inslag i vår satsning på mikrolärande.

Mistra InfraMaints mikrolärande ger dig chansen till kompetenshöjande i vardagen. Nu har vi laddat upp nya filmer!

Annika Malm, tidigare programchef för Mistra InfraMaint och numera verksamhetschef för Vatten & Avfall i Kungsbacka, utvecklar dels hur nyckeltal kan göra skillnad och hur en verksamhet kan arbeta mer proaktivt.

Från VTI berättar Leif Sjögren om vägmätningar och det internationellt använda IRI-måttet. Anna Arvidsson  talar om vinterväghållning.

Share This