Vi har ett starkt partnerskap

Mistra InfraMaint engagerar forskare från fem lärosäten, tre institut och en forskande organisation. Det ger hög kompetenstillgång som spänner från materialtillståndsbedömning och miljöforskning till innovationsekonomi och policy. Genom forskarna, och de organisationer de representerar, har vi tillgång till ett omfattande nätverk, både nationellt och internationellt.

RISE

RISE Research Institutes of Sweden är ett svenskt statligt forskningsinstitut med 2 300 anställda som stöder och främjar innovativa processer. RISE cirka 100 testbädds- och demonstrationsmöjligheter bidrar till att utveckla produkter, teknik och tjänster med forskare och experter som täcker ett flertal områden relaterade till detta program. RISE är även värd för Mistra InfraMaint.

Chalmers Tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola forskar och utbildar med en hållbar framtid som allomfattande vision. DRICKS är en centrumbildning för dricksvattenforskning vid Chalmers, SLU och Lunds tekniska högskola, med målet att tillsammans med andra bidra till en säkrare dricksvattenförsörjning.

Linköpings Universitet

Linköpings universitet bedriver forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) är ett centrum vid Linköpings universitet med målet att utveckla och fördjupa kommunstrategiskt relevant kunskap till stöd för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

VTI

VTI, Statens väg- och transportforsknings-institut, är ett oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. Verksamheten omfattar alla transportsätt och ämnesområden som beläggning, underhåll av infrastruktur, fordonsteknik, trafiksäkerhet, miljö, planerings- och beslutsprocesser och transportekonomi.

Lunds Tekniska Högskola

LTH är tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Här utförs omfattande studier och forskning inom civil- och miljöteknik, bland annat vatten, trafik, stadsplanering och byggande. Här finns även internationella och nationella forskningsprogram som LU Water, Floodview, Pipestatus och Formasfinansierade Vattenforskningsskolan.

Sweden Water Research

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2013 av tre stora vattenföretag i södra Sverige: Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB, Sydvatten AB och VA SYD. Sweden Water Research genomför forskning, utveckling och innovationsarbete som är viktigt för anläggningarna och deras ägarkommuner.

KTH Kungliga Tekniska Högskolan

KTH är Sveriges största tekniska universitet och bidrar med sin breda expertis kring infrastruktur, hållbarhet och ledning ur ett systemperspektiv. Detta inbegriper beslutsunderlagsbaserade modeller för att utvärdera egenskaper, kostnader och miljöaspekter under hela infrastrukturens livscykel.

IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad oganiserar företag och organisationer inom byggnadsbranschen som kombinerar forskning och innovationsfrågor. IQS tillhandahåller en mötesplats, initierar projekt samt långsiktiga forsknings- och innovationsprogram och fungerar också som en katalysator medlemmarnas FoU-verksamhet.

NTNU

NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, är internationellt orienterat och har relevanta kunskaper för programmet som baseras på  en rad storskaliga andra program. NTNU har ledande och koordinerande funktioner i EU-projekt som BINGO och TRUST och stora norska projekt som E39 och Climate 2050.

SINTEF

SINTEF är ett norskt multidisciplinärt privat forskningsinstitut med omfattande långsiktig forskningserfarenhet inom vatten- och sanitetstjänster, infrastrukturförvaltning och riskhantering. Några exempel är H2020-projektet STOP-IT och projekt som rör infrastrukturförvaltning som CARE-W, CITYNET och PREPARED.

 

Nationella och internationella nätverk

  • BRRC – Belgian Road Research Center
  • BVFF – Bana väg för framtiden
  • CEN – European Committee for Standardization
  • ERPUG – European Road Profile Users Group
  • EUREAU – European federation of national water services
  • FEHRL – Forum of European Highway Research Lab
  • KAJT – Kapacitet i järnvägstrafiken
  • Newcastle University
  • PIARC – World Road Association
  • TRL – Centre of excellence for future transport
Share This