Patrik Groth, Skanska

Patrik Groth, Skanska Teknik.

Vid styrelsemötet i maj utökades Mistra InfraMaints styrelse med en ny ledamot: Patrik Groth från Skanska Teknik.

Han började sin bana på Luleå Tekniska Universitet och är PhD men de senaste 20 åren har han arbetat i ledarroller i gränslandet mellan utveckling och produktion hos stora byggföretag, först hos NCC och därefter sedan 2008 hos Skanska.

Där är Patrik Groth idag avdelningschef för Anläggning och Geoteknik hos Skanska Teknik, en intern supportfunktion inom Skanska Sverige AB.

I det arbetet har fokus ofta legat på projektering av vägar och beläggningsfrågor. Ett annat aktuellt område är automation i byggbranschen, inte minst för att det berör möjligheten till bättre beslutsstöd och minskade arbetsmiljöproblem.

Få riktig effekt

– Mistra InfraMaint var inget program jag hade uppmärksammat särskilt innan men jag kände förstås till Mistra och vet att det Mistra gör kan få en effekt på riktigt. Det var en orsak till att jag tackade ja när jag fick frågan, säger han.

Programmet har en väldigt kompetent styrelse, konstaterar han.

– Men vad jag kan tillföra är företagarperspektivet, jag blir ju den första som verkar i ett entreprenadföretag i den gruppen, säger Patrik Groth.

Kompetens är viktigt

Han vill att forskning ska kunna möta dem som står mitt i verksamheten, med fötterna på jorden, och att forskare inte missar de mer pragmatiska delarna av uppdraget.

– Det tror jag är viktigt för att nå resultat. Jag har suttit i kompetenta styrgrupper som ändå inte har nått fram just eftersom det avståndet inte har kunnat överbryggas, säger han.

Han ser Mistra InfraMaints fokusområde kompetensutveckling som extra spännande.

– Att utveckla kompetens är minst lika svårt som att utveckla de rent tekniska delarna. Det är kanske lättare att skapa intresse kring tekniska innovationer men att bygga kompetens är minst lika viktigt. Om inte annat för att vi måste kunna locka kompetenta medarbetare till våra verksamheter, säger Patrik Groth.

Share This