Mistra InfraMaint har nu pågått i fyra år och Fas 1 av programmet avslutas under sommaren 2023. Nu pågår arbetet för fullt för att få till en bra projektportfölj i fas 2, som beräknas starta i september 2023.

Lars Marklund, programchef.

– I fas 2 fortsätter vi resan mot ett smartare underhåll. Det är viktigt att de projekt som bygger den delen av programmet fortsätter att lösa viktiga samhällsproblem, säger Lars Marklund, programchef.

Den 21 januari träffades programledningen för att ta titta närmare på de projektförslag som kommit in hittills.

– Det är roligt att se ett så stort engagemang hos programmets partners inför fas 2. Redan i första vändan har vi fått över 20 projektförslag. Programledningen hade en tuff men inspirerande dag för att utvärdera förslagen baserat på relevans för programmet och potentiell nytta för samhället, säger Magnus Arnell, biträdande programchef.

Magnus Arnell, biträdande programchef.

Potential för projekten bedöms

Programledningen bedömde förslagen utifrån bland annat forskningshöjd, hur projekten kopplar till programmets övergripande frågor och vilken potential de har.

– Trots hög nivå på de inkomna förslagen kommer vi bli tvungna att sålla för att säkerställa att de projekt vi kör i fas 2 passar in i programmet och verkligen förbättrar underhållet av kommunal infrastruktur, konstaterar Magnus Arnell.

Vad händer nu?

– Vi har tidigare gjort en översiktlig analys av vad innehållet i programmets andra fas bör vara för att matcha det ursprungliga målet för programmet men även nya identifierade behov. Nu kommer vi jämföra de inkomna förslagen mot innehållet som analysen indikerar. Finns det områden som inte täcks in av de inkomna förslagen kommer vi göra riktade insatser för att hitta projekt som kan täcka in de luckorna, säger Lars Marklund.

Share This