Programstyrelsen

Sven Ödeen

Sven Ödeen

Styrelseledamot

Senior Utredningsledare Trafikverket
sven.odeen@trafikverket.se

Thomas Bergholm

Thomas Bergholm

Styrelseledamot

Teknisk direktör, Jönköpings kommun
thomas.bergholm@jonkoping.se

 

Birgitta Olofsson

Birgitta Olofsson

Styrelseledamot

Annika Malm

Annika Malm

Styrelseledamot

Verksamhetschef Vatten Avfall Bredband
annika.malm@kungsbacka.se

Erik Törnblom

Erik Törnblom

Styrelseledamot

Tf. forskningschef Kommuninvest
erik.tornblom@kommuninvest.se

Erik Karlsson

Erik Karlsson

Styrelseledamot

Strateg, Svenskt Vatten
erik.karlsson@svensktvatten.se

Patrik Groth

Patrik Groth

Styrelseledamot

Avdelningschef Anläggning och Geoteknik, Skanska Teknik
patrik.groth@skanska.se

Martine Christensen Odenhall

Martine Christensen Odenhall

Styrelseledamot

Malin Lindgren

Malin Lindgren

Adjungerad styrelseledamot

Kommunikations- och programansvarig Mistra
malin.lindgren@mistra.org

Share This