Tre nya projekt inom programmet rör AI och IoT, besluts- och finansieringsmodeller och framgångsfaktorer för höga HBI-index.

läs mer