Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

Utmaning

Tillväxt av biofilm i dricksvattennätet.

I projektet har en postdoc under 2022 arbetar med att studera biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattenrören i distributionsnätet, och hur beroende de är av variationen i vattentryck, TOC-halten i vattnet och kloröverskott.
Projektet delas i tre näst intill lika stora delar:

  • Litteraturstudie och planering av fältstudie och modellering.
  • Fältstudie och med vattenprovtagning och onlinemonitorering i distributionsnätet
  • Hydraulisk modellering av vattenflöden och tryck i distributionsnätet

Förväntat resultat

 

1.2a

Tidplan

2022-2023

Projektledare

Thomas Pettersson, Chalmers Tekniska Högskola
thomas.pettersson@chalmers.se

Parter

Chalmers, RISE Research Institutes of Sweden, LTH samt flera VA-verksamheter bland programmets samarbetspartners

Bidrar till programmålen:

Z
Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent
Z
Halverad kompetensbrist
Z
Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)
Z
Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis
Z
Mer än fem små och medelstora företag har etablerats tack vare resultat i programmet
Share This