Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

Utmaning

Många VA-organisationer i Sverige är idag bara delvis digitaliserade och det råder en stor skillnad mellan digitaliseringsgraden i VA-verket och i distributionsnätet. Främst gäller det möjligheten för automatisk insamling och analys av data som kan skapa bättre förståelse för trender och kopplingar mellan produktion, ekonomi, underhållskrav samt konsumtion, och därigenom resurseffektivitet i verksamheten gällande såväl råvara som energi och pengar. För att kunna nyttja den fulla potentialen krävs ett helhetsgrepp över datainsamling och datahantering, och branschen efterfrågar stöd i denna process. En utmaning är att ge branschen generell vägledning genom deras digitaliseringssatsning då verksamheterna har olika förutsättningar och konkreta behov och flera viktiga branschövergripande standarder saknas.

Förväntat resultat

Undersökningen ska sammanställa befintlig kunskap kring utmaningar och behov från branschen och i kombination med erfarenheter från andra projekt föreslå nyckelfaktorer för att uppnå positiva resultat samt undvika vanliga risker och fallgropar. En övergripande strategisk process beskrivs baserat på dessa nyckelfaktorer för att vägleda en VA-organisation som vill komma igång och lägga upp sitt arbete, oavsett tidigare digitaliseringserfarenhet eller andra förutsättningar. Fokus ligger på  att beskriva hur verksamheten lägger grunden för kontrollerad insamling och hantering av data för att möjliggöra fortsatt arbete och förhindra stuprörsutveckling inom verksamheten.

 

1.2b

Tidplan

2022-2023

Projektledare

Ulf Jennehag, RISE

ulf.jennehag@ri.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden, VAKIN

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Share This