Hållbara affärsmodeller och organisationer
Nedläggning av vattenledning Stockholm 1897

Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata / väg

Utmaning

För att se framåt, bör vi även se och lära av tidigare skeenden. Detta projekts inriktning är att undersöka de längre historiska utvecklingslinjerna kring kommunal infrastruktur i Sverige.

Syftet med projektet är att sätta dagens och morgondagens utmaningar i tillgångsförvaltningen i en större kontext. Har det funnits en svensk modell för kommunal infrastruktur? Vilka systembyggare och systemförvaltare har agerat under olika faser av den historiska utvecklingen?

Har det även funnits dominerande modeller för byggande och förvaltning? Vilken roll har till exempel urbaniseringen spelat och hur har den framväxande bilismen påverkat?

Förväntat resultat

En jämförelse mellan VA och gata/väg, betraktade som infrastrukturella
system, förväntas bli en viktig del i projektet. Hur förhåller sig dessa system till en föränderlig historisk kontext, både vad gäller övergripande politiska och ekonomiska konjunkturer och i förhållande till framväxten av andra system?

Bilden visar nedläggning av vattenledning i Stockholm 1897.
Fotograf okänd. Källa: Stockholms stadsmuseum.

 

 

Nyheter från projektet

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Studie från Mistra InfraMaint blir till bok

Hur ser den kommunala infrastrukturens historia ut i Sverige? Det undersökte ett av våra projekt, i en historisk studie av hur våra kommuners gatunät och VA-system växt fram och förvaltats. Nu släpps studien i bokform. För att kunna bygga starka infrastruktursystem i...

läs mer

2.6

Tidplan

– 2023

Projektledare

Pär Blomkvist, Mälardalens Högskola
par.blomkvist@mdh.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden.

Bidrar till programmålen:

Z

Halverad kompetensbrist

Share This