Hållbara affärsmodeller och organisationer
Vatten från kran

 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Utmaning

Svenskt Vatten utvecklade hållbarhetsindex (HBI) med start hösten 2011 och lanserade verktyget 2014. Aggregerade resultat av HBI har redovisats sedan 2015 men förändringstakten mot successivt högre hållbarhet i vattentjänstorganisationerna verkar enligt dessa sammanställningar vara långsam. Denna studie syftar till att undersöka framgångsfaktorerna bakom de 10 organisationer som är bäst i klassen.

Förväntat resultat

Ett frågeformulär på cirka 60 frågor kommer att gås igenom med VA-chefer och ledande politiker om hur HBI används och vilka mervärden och kanske begränsningar det erbjuder. Arbetet sammanfattas i en vetenskaplig artikel.

 

Nyheter från projektet

2.7

Tidplan

2020 –  2023

Projektledare

Parter

Lunds Tekniska Högskola (LTU). Samarbete med Svenskt Vatten.

Bidrar till programmålen:

Z
Halverad kompetensbrist
Z
Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)
Z
Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis
Share This