Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

Utmaning

Ta fram korrekt samband mellan resultat från inspektionstekniker och resultat från modellering av degraderingsmekanismer.

Förväntat resultat

Ta fram ett verktyg för beslutsstöd till underhållsnivå.

 

Nyheter från projektet

1.3

Tidplan

2019 – 2022

Projektledare

Johan Ahlström, RISE 
johan.ahlstrom@ri.se

Parter

RISE Research Institutes of Sweden, WSP

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Share This