​Ebba Gröndahl, doktorand inom Mistra InfraMain, ser spännande i projektet 1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät. Hon blir anställd hos NSVA.

läs mer