Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Förbättra underhållet av dricksvattennät

Utmaning

Oplanerade avbrott, högt läckage i ledningsnät, risk för avloppsinträngning.

Förväntat resultat

Smart underhåll.

 

1.5

Tidplan

2018 – 2022

Projektledare

Kenneth M Persson, LTH
kenneth.persson@sydvatten.se

Parter

NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Chalmers Tekniska Högskola, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm Vatten och Avfall, Norrvatten

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Z

Mer än fem små och medelstora företag har etablerats tack vare resultat i programmet

Share This