Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Förbättra underhållet av dricksvattennät

Utmaning

Läckor och skadade rörledningar i nätverk är ett stort problem i hela världen. De orsakar energiförluster, slöseri med behandlat vatten och risk för kvalitets- och kvantitetsproblem.

För att nå en hållbar ekonomisk nivå av läckage måste VA-förvaltningen överväga lämpliga tekniska, socioekonomiska och ekologiska parametrar som grund för sina beslut. Förhållandet mellan externa och interna faktorer som påverkar läckage måste visualiseras för att möjliggöra kostnadseffektivt underhåll och smarta beslut.

Projektet

Detta projekt kommer att använda geografiska informationssystem (GIS) för att hantera vatten och nätverksdata för att underlätta beslutsstöd för underhåll och miskade risker för läckage i ledningsnäten. Projektet kommer att implementera modernt digitaliseringsstöd i GIS-systemet för att underlätta långsiktiga planer för vatten- och avloppsledningar. På det sättet blir ledningsnätets sanna status tillgänglig för dagliga analyser.

För en mer utförlig beskrivning, läs den engelska projektsidan.

Förväntat resultat

Projektet bidrar till ökad hållbarhet och effektivitet genom optimerat och strategiskt underhåll som kan utföras till lägre kostnad och med högre servicenivåer. Dricksvattenkvaliteten i nätet förbättras och läckorna blir färre. En femprocentig sänkning av läckage bör kunna bli verklighet när arbetet är slutfört.

Projektet är avslutat.

Nyheter från projektet

1.5

Tidplan

2018 – 2022

Projektledare

Kenneth M Persson, LTH
kenneth.persson@sydvatten.se

Parter

NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, Chalmers Tekniska Högskola, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholm Vatten och Avfall, Norrvatten

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Z

Mer än fem små och medelstora företag har etablerats tack vare resultat i programmet

Share This