– Det är ett viktigt och spännande projekt, säger Anna Ohlin, doktorand som forskar om tillskottsvatten inom ramen för Mistra InfraMaint.

läs mer