Hållbara affärsmodeller och organisationer

Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

Utmaning

De svenska kommunerna har, trots hållbarhetsstrategier, i stor utsträckning misslyckats med att utveckla strategier och planer för att förvalta sina anläggningstillgångar. Det innebär att anläggningstillgångarna inte anpassas till underliggande demografiska förändringar, bosättningsmönster och infrastrukturens tekniska ålder.

Förväntat resultat

Förbättrad förståelse för hur man formulerar och genomför framgångsrika strategier för hållbar infrastrukturförvaltning. Resultaten kommer också bidra till projekt 2.3 om hur man ska övervinna organisatoriska hinder i infrastrukturhanteringen. Resultaten kommer att ge kunskap om policyformulering och därmed bidra med nya perspektiv och konkreta tillvägagångssätt.

 

2.4

Tidplan

2018 – 2023

Projektledare

Robert Jonsson, LiU
robert.jonsson@liu.se

Alexander Paulsson, VTI
alexander.paulsson@vti.se

Parter

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Linköpings universitet

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This