Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

Utmaning

Att planera reinvesterings- och underhållsåtgärder för väg och VA så att de kan genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.

Förväntat resultat

Samhällsekonomiska beslutsstödsmodeller för val av tid och plats för att genomföra reinvesterings- och underhållsåtgärder.  En enkel modell som är praktiskt användbar i kommuner eftersträvas.

Kunskap om organisationers syn på behovet av beslutsstödsmodeller.

 

Nyheter från projektet

1.10

Tidplan

2019 – 2023

Projektledare

Mattias Haraldsson, VTI
mattias.haraldsson@vti.se

Parter

Trafikverket, RISE Research Institutes of Sweden, SKL Sveriges Kommuner och Landsting, kommuner och VA-verksamheter bland programmets samarbetspartners

 

 

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Share This