Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

Utmaning

Planerade byggprojekt kommer att kräva underhåll i många år framöver. LCA kan hjälpa intressenter att identifiera möjligheter att minska resursanvändningen och klimatpåverkan från underhåll av infrastrukturen under livscykeln.

Förväntat resultat

Metoder för att integrera livscykelpåverkan för underhåll av väg och järnvägsinfrastruktur vid upphandling av byggprojekt och långsiktig planering för det svenska väg- och järnvägsnätet.

 

Nyheter från projektet

1.11

Tidplan

2018 – 2021

Projektledare

Anna Björklund, KTH
anna.bjorklund@abe.kth.se

Parter

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, Trafikverket

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Share This