Carolina Liljenströms forskning och licentiatuppsats är högst relevant för Mistra InfraMaint.

läs mer