Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data

Smart underhåll med AR och VR

Utmaning

Underhåll framför allt i glesbygd tar tid.

Förväntat resultat

Effektivare underhåll på distans genom användning av smart teknik som AR (realtidsapplikationer) och VR (virtuell verklighet).

 

1.2

Tidplan

2018 – 2023

Projektledare

Thomas Pettersson, Chalmers Tekniska Högskola
thomas.pettersson@chalmers.se

Parter

Vakin, RISE Research Institutes of Sweden, Stockholms Vatten och Avfall samt flera VA-verksamheter bland programmets samarbetspartners

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Halverad kompetensbrist

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Z

Mer än fem små och medelstora företag har etablerats tack vare resultat i programmet

Share This