Hållbara affärsmodeller och organisationer

Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

Utmaning

I systemisk förändring är tekniken i sig är sällan problemet. Ofta håller avsaknaden av affärsmodeller tillbaka önskvärda teknikskiften.

Förväntat resultat

En palett av typfall över hur affärsmodeller för ”smarta” teknologier kan möjliggöra effektivt och hållbart underhåll.

 

2.1

Tidplan

2018 – 2024

Projektledare

Mats Engwall, KTH
mats.engwall@indek.kth.se

 

Parter

Stockholms stad, Göteborgs stad, Region Stockholm, Trafikverket, de flesta parterna i konsortiet

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

De statliga myndigheterna utövar dagligen en hållbar förvaltning (rörande underhåll av infrastruktur)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Nyheter från projektet

Slutsatser om riskhanteringen

Slutsatser om riskhanteringen

Brist på strategisk planering och avsaknad av standardiserad riskhantering är viktiga utmaningar för infrastrukturbolag enligt ett nytt examensarbete.

läs mer
Share This