Hållbara affärsmodeller och organisationer

Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

Utmaning

I systemisk förändring är tekniken i sig är sällan problemet. Ofta håller avsaknaden av affärsmodeller tillbaka önskvärda teknikskiften.

Förväntat resultat

En palett av typfall över hur affärsmodeller för ”smarta” teknologier kan möjliggöra effektivt och hållbart underhåll.

 

2.1

Tidplan

2018 – 2024

Projektledare

Mats Engwall, KTH
mats.engwall@indek.kth.se

 

Parter

Stockholms stad, Göteborgs stad, Region Stockholm, Trafikverket, de flesta parterna i konsortiet

Bidrar till programmålen:

Z

Förbättrad hållbar effektivitet med 20 procent

Z

Över 50 kommuner är förebilder för hållbar förvaltning (Asset Management)

Z

De statliga myndigheterna utövar dagligen en hållbar förvaltning (rörande underhåll av infrastruktur)

Z

Minst tio företag har antagit resultaten från programmet och exporterar tjänster/ produkter, kompetens och praxis

Nyheter från projektet

Tre tips för dig som jobbar med digitalisering inom VA

Tre tips för dig som jobbar med digitalisering inom VA

Amelie Bennich, doktorand vid KTH, tittar på vad digitalisering kan innebär för VA-branschen – vilka teknologier finns och hur kan de användas i befintliga system? Här ger hon tre tips för dig som arbetar med just VA och digitalisering. https://youtu.be/X8VaIJmCzuY...

läs mer
Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Säkerhetsarbetet påverkas av digitaliseringen av VA-sektorn

Kommunala VA-bolag står inför stora förändringar när sektorn digitaliseras. Frida Värnlund och Sarah Bjärkby har i sitt examensarbete på KTH undersökt hur bolagen hanterar utmaningen som det innebär. De konstaterar att digitaliseringsarbetet behöver integreras med säkerhetsarbetet.

läs mer
Share This