Projektet syftar till att ta fram korrekta samband mellan resultat från inspektionstekniker och resultat från modellering av degraderingsmekanismer.

läs mer