3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Detta projekt tar till vara forskning inom järnvägssektorn, inklusive forskningsprogrammet Shift2Rail. och vill sprida resultaten inom och från programmet.

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Detta projekt inom Mistra InfraMaint utvecklar utbildningsmaterial och kurser.

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren.