Hållbara affärsmodeller och organisationer artiklar

2.2 Upphandlingsarena

2.2 Upphandlingsarena

Detta projekt fokuserar på att bygga upp upphandlingskapacitet och underlätta för den offentliga efterfrågan på innovationer.

läs mer