1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Hållbar analys för smart underhåll Utmaning För att öka hållbarheten behövs verktyg som är tillämpliga i den aktuella planerings-och konstruktionsprocessen. Kravet på ökad hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga,...