Kompetensöverföring från Shift2Rail

Kompetensöverföring från Shift2Rail

Hållbar kompetens Kompetensöverföring från Shift2Rail Utmaning Dra nytta av de stora forskningssatsningar som görs inom järnvägsområdet, bland annat genom forskningsprogrammet Shift2Rail. Förväntat resultat Tillgång till kunskap som kan spridas inom och från...
Utbildningsmaterial och kurser

Utbildningsmaterial och kurser

Hållbar kompetens Utbildningsmaterial och kurser Utmaning Utmaningen är att kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med kunskap utvecklad inom programmet samt från deltagande seniora forskare. Förväntat...
Roadmap för kompetensuppbyggnad

Roadmap för kompetensuppbyggnad

Hållbar kompetens Roadmap för kompetensuppbyggnad Utmaning Utmaningen är att kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren. Frågan är: Vilka...
Syntes av resultaten till ett ramverk

Syntes av resultaten till ett ramverk

Hållbara affärsmodeller och organisationer Syntes av resultaten till ett ramverk Utmaning Förvaltning av tillgångar, Asset Management, kräver struktur och helhetstänk för att det ska bli riktigt bra och för att förvaltningen ska bedrivas effektivt. I många framförallt...
Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

Hållbara affärsmodeller och organisationer Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar Utmaning De svenska kommunerna har, trots hållbarhetsstrategier, i stor utsträckning misslyckats med att utveckla strategier och planer för att förvalta sina...
Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll Utmaning Planerade byggprojekt kommer att kräva underhåll i många år framöver. LCA kan hjälpa intressenter att identifiera möjligheter att minska...
Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd Utmaning Att planera reinvesterings- och underhållsåtgärder för väg och VA så att de kan genomföras på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. Förväntat...
Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor Utmaning Kunskap om nedbrytning av cykelvägens konstruktion saknas. Den bryts inte ner av samma orsaker som en bilväg. Ofta är det tjäle och åldrande eller last från tunga fordon...