3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Detta projekt tar till vara forskning inom järnvägssektorn, inklusive forskningsprogrammet Shift2Rail. och vill sprida resultaten inom och från programmet.

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Detta projekt inom Mistra InfraMaint utvecklar utbildningsmaterial och kurser.

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

Kompetens är färskvara som behöver underhållas och uppdateras. Ny kompetens behöver dessutom tillföras med metoder som är lättillgängliga och anpassade för behovsägaren.

2.2 Upphandlingsarena

2.2 Upphandlingsarena

Detta projekt fokuserar på att bygga upp upphandlingskapacitet och underlätta för den offentliga efterfrågan på innovationer.

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

Hållbara beslutsstöd baserade på relevant data Hållbar analys för smart underhåll Utmaning För att öka hållbarheten behövs verktyg som är tillämpliga i den aktuella planerings-och konstruktionsprocessen. Kravet på ökad hållbar utveckling med hänsyn till miljömässiga,...