Mistra InfraMaint – resultat från programmet

I vårt forskningsprogram ökar vi kunskapen om hur en effektiv förvaltning ska åstadkommas, och tar fram nya verktyg, modeller och data. För att komma till nytta behöver dessa samordnas och integreras, därför har vi tagit fram ett ramverk som både små och stora kommuner kan använda.

Ramverket består av sex olika samhällsutmaningar, som alla adresseras inom Mistra InfraMaint. Nedan kan du se alla områden, klicka dig vidare för att ta del av alla projekt som adresserar respektive utmaning, och ta del av deras resultat och insikter.

 

Sex olika samhällsutmaningar:

Share This