Examensarbete på Chalmers tekniska högskola i samarbete med Kungsbacka kommun. Arbetet har fokuserat på att arbeta fram en riskbaserad modell för förnyelse av spillvattennätverk. Modellen grundar sig en strukturerad process med målet att identifiera parametrar som påverkar sannolikheten för rör- och driftfel och parametrar som påverkar konsekvenserna av rör- och driftfel.
Utifrån detta ämnar modellen att fastställa sannolikhets- och konsekvensledningar och kombinera dessa för att identifiera riskledningar. När VA-organisationen fastställt riskledningar kan dessa användas för att sätta upp en TV-inspektionsplan, och de inspekterade ledningarna kan kombineras med konsekvensledningar för att sätta upp en rehabiliteringsplan.
 
 

 

Share This