Roya Meydani

Roya Meydani

– Jag tror att det här projektet blir spännande. Jag gillar att forskningen ligger så nära verkligheten. Det säger Roya Meydani, en av de första doktoranderna som verkar inom Mistra InfraMaint.

Roya Meydani har haft tankar på att doktorera tidigare men utan framgång. Den här gången har hennes dröm dock blivit sanning.

Sedan 1 mars 2019 arbetar hon som doktorand inom Mistra InfraMaints projekt 1.1 ”Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare”.  

Nära verkligheten

Projektet har som mål att ta fram en riskbaserad utvärderingsmodell för beslut om underhållsåtgärder, en modell som baseras på stora datamängder från mätningar och som tar hänsyn till osäkerheter i tillståndsbedömningen.

En hel del av arbetet görs med hjälp av Stockholm Vatten och Avfall där hon även har sin handledare Tommy Giertz, strategisk utredningsingenjör.

– Jag gillar att det inte bara är en teoretisk del utan att vi ska hjälpa VA-branschen att fungera bättre, säger hon.

Bakgrund som VA-konsult

Roya Meydani har sin bakgrund i Iran där hon tog kandidatexamen inom konstruktion, väg och vatten och arbetade i sju år som konsult i VA-branschen.

I Sverige tog hon en master i hydrologi och vattenresurser vid Stockholms universitet och har sedan arbetat två år på Nacka kommun och tre år på Sweco innan hon hamnade hos Kungliga Tekniska Högskolan KTH och Mistra InfraMaint.

– Jag fick tips från SVOA om att den forskningsmöjligheten fanns och tyckte att det lät spännande! säger hon.

I Mistra InfraMaint kommer hon att samarbeta med ett tiotal doktorander inom olika delprojekt och på olika ställen i landet – rekrytering pågår i flera fall. Lediga doktorandtjänster hittar du här.

 

 

Share This