studentsUnder 2021 arrangerar Mistra InfraMaint en serie seminarier med sikte på framtiden och nästa programfas.

Ett särskilt fokus är att nå personer som arbetar med strategisk planering av underhåll i kommunala verksamheter.

Målet är att vara framåtsyftande och samla input inför det kommande programarbetet.

Serien tar sin utgångspunkt i de stora framtidsutmaningar som kommunal infrastruktur står inför:

  1. befolkningen – befolkningsunderlaget i framtiden,
  2. Klimatet – hur påverkar ett förändrat klimat underhållet av vår infrastruktur,
  3. finansiering – hur ska infrastrukturen finansieras och underhållsskulden hanteras,
  4. digitalisering – vilka nya möjligheter eller potentiella risker medför den digitalisering som nu sker i samhället, samt
  5. kompetensbehovet – hur ska vi säkerställa att det finns kompetent personal att rekrytera?

I webbinarieserien kommer vi att belysa kunskapsläget, ge goda exempel och lösningar som kan bli viktiga för framtiden. Mer information kommer att presenteras här längre fram i vår.

Share This