Framtidens kommunala infrastruktur

– en serie webbinarier med kunskap och samtal om utmaningar, erfarenheter och lösningar

 

Forskningsprogrammet Mistra InfraMaint handlar om att utveckla smartare underhåll av infrastruktur – gator, vägar och vatten- och avloppssystem. Programmet bygger kompetens och verktyg för hållbara beslutsstöd, affärsmodeller och organisationer i samverkan mellan akademiska forskare, kommunala organisationer och andra aktörer och intressenter. InfraMaint finansieras av Mistra och första etappen sträcker sig 2018–2022. I programmet pågår drygt 20 forskningsprojekt.

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Webbinarierna, som sänds digitalt via Zoom, vänder sig till dig som arbetar inom eller är intresserad av strategisk planering av infrastruktur på kommunal nivå.

Fokus på framtiden för kommunal infrastruktur

Den kommunala infrastrukturen, våra gator, vägar och vatten- och avloppssystem, är grundläggande och samhällsbärande. Den är helt nödvändig för att företag, skolor, sjukvården och all annan verksamhet ska fungera. Idag befinner vi oss i en situation där en stor del av infrastrukturen har ett eftersatt underhåll. Vi har med oss en skuld från historien av att underhållsfrågorna har blivit nedprioriterade.

Samtidigt är samhället inne i flera stora förändringsprocesser med därtill kopplade utmaningar och möjligheter som påverkar alla människor. Några av de utmaningar som samhället står inför påverkar också särskilt förutsättningarna för framtidens infrastruktur och underhållet av den; hur ska vi förvalta och utveckla den kommunala infrastrukturen så att den fungerar för kommande generationer? Vilken infrastruktur behövs för att vårt samhälle ska fungera hållbart även om femtio eller hundra år?

Genom programmet Mistra InfraMaint görs en stor satsning på kunskapsuppbyggnad och ökad branschkompetens för långsiktig och hållbar förvaltning av de infrastrukturella tillgångarna.

Water pipes
Water pipes
Water pipes
Water pipes
Water pipes

Torsdag 2 september 13.00-14.00

Befolkningsutvecklingen i framtiden – hur och var kommer vi att bo, resa och arbeta i framtiden? De demografiska förändringarna är grundläggande och påverkar förutsättningarna att hantera övriga utmaningar. Därför är det ämnet startskottet för webbinarieserien.

Torsdag 23 september 13.00-14.00

Ett förändrat klimat gör att infrastrukturen behöver klara av att hantera betydande förändringar. Men gör den det? I vårt andra webbinarium fokuserar vi på vad det framtida klimatet kommer ställa för nya krav på drift och underhåll av infrastruktur. Framtidens hantering kommer att behöva hantera geografiska förskjutningar i exempelvis nederbördsmönster, vegetationsperiod, tjäle och snö.

Torsdag 14 oktober 10.00-11.00

Hur kan finansieringen av kommunal infrastruktur göras så rättvis som möjligt? Rättvis ur både medborgarens och näringslivets perspektiv. Vilken roll spelar politiken? I det tredje webbinariet kopplar vi ihop utmaningarna kring finansiering med politiken och lyssnar på vad några av Sveriges viktiga politiska aktörer och branschföreträdare säger om ämnet.

November

Det fjärde webbinariet fokuserar på digitalisering. Hur ska man som infrastrukturorganisation jobba med digitalisering? Vi besöker några kommunala organisationer som kommit långt i sin utveckling av ett digitaliserat arbetssätt. Hur har de gjort och vilka lärdomar kan de dela med sig av?

December

Det sista webbinariet handlar om behovet av kompetens och behovet av att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss. Det är en utmaning som syns i hela sektorn för kommunal infrastruktur. InfraMaint har som ambition att göra ett stort bidrag till kompetensutvecklingen av branschen. Därför djupdyker vi i några av de metoder och verktyg som utvecklats inom programmet och samtalar med branschföreträdare om hur de tar sig an den utmaningen med kompetensförsörjning.

Share This