Framtidens kommunala infrastruktur

– en serie webbinarier med kunskap och samtal om utmaningar, erfarenheter och lösningar

Mistra InfraMaint har genomfört en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus är på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Webbinarierna vänder sig till dig som arbetar inom eller är intresserad av strategisk planering av infrastruktur på kommunal nivå.

Fokus på framtiden för kommunal infrastruktur

Den kommunala infrastrukturen, våra gator, vägar och vatten- och avloppssystem, är grundläggande och samhällsbärande. Den är helt nödvändig för att företag, skolor, sjukvården och all annan verksamhet ska fungera. Idag befinner vi oss i en situation där en stor del av infrastrukturen har ett eftersatt underhåll. Vi har med oss en skuld från historien av att underhållsfrågorna har blivit nedprioriterade.

Samtidigt är samhället inne i flera stora förändringsprocesser med därtill kopplade utmaningar och möjligheter som påverkar alla människor. Några av de utmaningar som samhället står inför påverkar också särskilt förutsättningarna för framtidens infrastruktur och underhållet av den; hur ska vi förvalta och utveckla den kommunala infrastrukturen så att den fungerar för kommande generationer? Vilken infrastruktur behövs för att vårt samhälle ska fungera hållbart även om femtio eller hundra år?

Genom programmet Mistra InfraMaint görs en stor satsning på kunskapsuppbyggnad och ökad branschkompetens för långsiktig och hållbar förvaltning av de infrastrukturella tillgångarna.

Framtidens kompetensbehov

Webbinariet handlar om behovet av kompetens och behovet av att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss. Det är en utmaning som syns i hela sektorn för kommunal infrastruktur. InfraMaint har som ambition att göra ett stort bidrag till kompetensutvecklingen av branschen. Därför tittar vi på några av de metoder och verktyg som utvecklats inom programmet. Vi pratar också med branschföreträdare och forskare kring hur man kan ta sig an den här utmaningen.

Digitalisering – metoder, risker och möjligheter

Hur ska man som infrastrukturorganisation jobba med digitalisering? Vi besöker några kommunala organisationer som kommit långt i sin utveckling av ett digitaliserat arbetssätt. Hur har de gjort och vilka lärdomar kan de dela med sig av?

Finansiering av infrastruktur och underhåll i framtiden

Hur kan finansieringen av kommunal infrastruktur göras så rättvis som möjligt? Rättvis ur både medborgarens och näringslivets perspektiv. Vilken roll spelar politiken? I webbinariet kopplar vi ihop utmaningarna kring finansiering med politiken och lyssnar på vad några av Sveriges viktiga politiska aktörer och branschföreträdare säger om ämnet.

Water pipes

Infrastrukturen och befolkningen i framtiden

Hur och var kommer vi att bo, resa och arbeta i framtiden? De demografiska förändringarna är grundläggande och påverkar förutsättningarna att hantera övriga utmaningar.

Så påverkas infrastrukturen av ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat gör att infrastrukturen behöver klara av att hantera betydande förändringar. Men gör den det? I detta webbinarium fokuserar vi på vad det framtida klimatet kommer ställa för nya krav på drift och underhåll av infrastruktur. Framtidens hantering kommer att behöva hantera geografiska förskjutningar i exempelvis nederbördsmönster, vegetationsperiod, tjäle och snö.

Share This