Detta examensarbete visar på att möjligheterna för en storskalig implementering av smarta vattenmätare i svenska hushåll är mycket goda eftersom det finns flera möjliggörande faktorer som underlättar. Det finns dock även ett antal hinder som måste åtgärdas för att denna implementering ska bli framgångsrik.
Här kan du läsa rapporten:
 
 

 

Share This