Contract negotiationsEn första dialogarena kring upphandling i Mistra InfraMaint planeras till den 29 augusti 2019 i Göteborg. Läs mer om agendan här.

Temat på den första dialogarenan kommer att vara ”Innovation i pågående underhållskontrakt”.

– Vi vet att det går att hitta mer innovativa lösningar för underhåll i nya anläggningar och nya kontrakt, men vad kan vi göra inom ramarna för de befintliga kontrakten? säger Fredric Norefjäll, forskare vid RISE och projektledare för Mistra InfraMaints projekt 2.2 Upphandlingsarena.

Projektet undersöker en rad frågeställningar:

  • Hur kan vi säkerställa att utförare tar till sig nya metoder och tekniker under avtalstiden?
  • Kan vi skapa incitament för innovation?
  • Vad finns det för utrymme för dialog och omförhandling?
  • Vilka frihetsgrader finns för nya uppföljningsmetoder?
  • Vart går gränsen för kontraktet och vad händer när man hamnar utanför kontraktet?
  • Vilken roll har kontraktet i relationen mellan parterna?

Lära av begränsningar

– Vi har två syften med dagen: att få mer innovation i pågående kontrakt, men också att lära av de begränsningar vi ser i nuvarande kontrakt och ta med de erfarenheterna när vi skapar nästa generation kontrakt.

Läs agendan och anmäl dig!

Du anmäler ditt deltagande på följande länk: https://app.bwz.se/ri/b/v?event=481&ucrc=24970F85E5

Kontaktperson

Du är alltid välkommen att kontakta Fredric Norefjäll:  fredric.norefjall@ri.se .

Share This