penna och kalenderDet händer mycket i Mistra InfraMaint under 2021. Här är några datum att boka i kalendern redan nu:

Sedan starten har vi ordnat digitala lunchmöten för att berätta mer om allt som är på gång inom programmet. Satsningen fortsätter även i år med ett första lunchmöte 22/3. Senare under året följer lunchuppdateringar även följande datum: 24/5, 13/9 och 22/11.

Årets första doktorandträff kommer att hållas som onlinemöte på grund av pandemin. Datum blir 14 april.

Höstens träffar, den andra doktorandträffen och den årliga programträffen, hoppas vi kunna hålla som fysiska möten i Malmö.

Boka in 6 oktober (doktorandträffen) i kalendern redan nu liksom programträffen som hålls 7 oktober.

Share This