Mats Engwall Tommy Giertz

Mats Engwall och Tommy Giertz berättade om examensarbetet på programträffen 1 oktober 2019.

Ett konkret resultat från Mistra InfraMaint är det exjobb kring tillgångshantering som genomfördes hos Stockholm Vatten och Avfall. I årsrapporten för 2019 berättar bolagets strategiske utvecklingschef Tommy Giertz och projektledaren Mats Engwall mer om resultaten.

Du hittar artikeln i årsrapporten här: https://mistrainframaint.se/arsrapport-2019/#svoa

Share This