Årets sista styrelsemöte ägde rum i Jönköping, och styrelseledamot Thomas Bergholm, teknisk direktör för Jönköpings kommun, stod som värd för mötet.
Efter att dagens agenda klarats av, bjöds på en guidad stadsvandring där Thomas Bergholm gav en inblick i hur arbetet med underhåll av stadens infrastruktur har förändrats under de senaste decennierna.

Sedan 90-talet har underhåll fått allt högre prioritet i kommunen, från att exempelvis belysningsstolpar aldrig byttes om de inte var skadade till att man i dag har ett utbytesprogram med runt 100 miljoner kronor i budget.

– Jönköpings kommun har sedan 20 år arbetat utifrån en tydlig vision om stadsförnyelse, omvandling och förtätning av innerstaden. Det har bidragit även till att diverse tidigare underhållsskulder på såväl broar, kajer och gatukonstruktioner kunnat åtgärdas parallellt, säger Thomas Bergholm.

Fastighetsunderhållet har ökar från att cirka 60 procent av underhållsbehovet klarades, till att i dag ligga på cirka 90 procent. För gata och park har man nyligen fått möjlighet att göra en inventering av underhållsbehovet, och ett anspråk på vilka investeringar som krävs framåt. Just nu drabbas dock planerat arbete, som i så många andra kommuner, av det försämrade ekonomiska läget

– Det var imponerande att se den resa som Jönköping har gjort med att hämta upp ett eftersatt underhåll. Betydelsen av detta är också tydlig när vi såg skalan och omfattningen vid till exempel den pågående broreparationen, säger biträdande programchef Magnus Arnell.

 

Share This