Under 2022 har inte mindre än tre licentiatavhandlingar från våra doktorander försvarats. Här kan du ta del av deras arbete.

I juni 2022 presenterade Louise Andersson vid KTH sin avhandling, Continuous Preventive Bridge Maintenance: Effect of High Pressure Washing on Concrete Bridges.

Roya Meydanı, KTH.

Samma månad var det även dags för Anna Ohlin Saletti, Chalmers, att hålla seminarium kring sin Risk-based management of the cost to society from infiltration and inflow to wastewater systems.

I november kunde vi sedan höra Roya Meydani, KTH, presentera avhandlingen Pipe failure assessment and decision support system for a smart operation and maintenance: A comprehensive literature review and a conceptual decision analysis model proposal

 

Share This