Collage IoT, histrisk bild, vattenStyrelsen för Mistra InfraMaint har avsatt medel för tre nya projekt inom den pågående programetappen. Där finns allt från möjligheter med AI och IoT, studier av förändrade besluts- och finansieringsmodeller samt analyser av framgångsfaktorer för hållbara VA-verksamheter.

Styrelsen fattade vid sitt möte i november beslut att starta tre nya projekt som kommer att löpa under 2021 och som kommer att ge ytterligare kunskap inom områden som har definierats i samarbete med programledningen.

Ämnena spänner från historiska tillbakablickar till framtida användning av relevanta algoritmer.

De tre projekten blir:

1.13 Metoder för att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

Kritiska samhällsinfrastrukturer – som exempelvis VA-nät, vägnät och smarta städer – kan övervakas med IoT-teknik (Internet of Things). Men de enorma datamängderna som uppkommer är svåra att analysera. Artificiell intelligens (AI) möjliggör detta. Men hur kan sådana analyser genomföras, ibland i realtid? Projekt fortsätter att utveckla teorin och algoritmerna för dricksvattennätet.

2.6 Historisk studie av de olika regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg

Projektet undersöker de längre historiska utvecklingslinjerna kring kommunal infrastruktur. Vilka systembyggare respektive systemförvaltare har agerat i olika faser av utvecklingen? Vilka politiska beslut har format utvecklingen? Har det funnits en svensk modell?

Jämförelser mellan VA och gata/väg blir en viktig del.

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

Vad gör de VA-organisationer som hamnar på tio-i-topp när det gäller branschorganisationen Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI)? Vilka är framgångsfaktorerna?

Detta kommer projekt 2.7 att studera. Projektet syftar till att identifiera hur de organisationer som lyckats bäst med sitt HBI arbetar med strategisk utveckling.

Alla de tre projekten presenteras på https://mistrainframaint.se/vara-projekt .

Sustainable decision support based on relevant data

Project name goes here

Challenge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut et sapien vitae leo fermentum interdum et ut est. Nam efficitur sollicitudin vulputate. Curabitur dolor mi, volutpat sed dui nec, bibendum sollicitudin leo. Integer quis urna tincidunt, ornare urna in, mattis sapien. Integer dignissim ante non urna commodo, ut bibendum arcu tempor. In scelerisque urna eget sodales finibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Expected results

Curabitur a interdum ligula, sit amet faucibus justo. Nunc nec risus lacinia, consectetur dui ac, feugiat orci. Sed placerat nec libero ac elementum. Nulla faucibus massa est, sed ornare metus semper id. Vestibulum ac velit sit amet ligula laoreet imperdiet in non sem. Praesent sit amet nisl non leo varius accumsan quis sed justo. Etiam sed neque id tellus venenatis rhoncus nec euismod dui.

News about the project

1.1

Timeplan

2019 –  2023

Project manager

First name Last name,  representing
name.name@company.se 

Partners

Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur, Adipiscing elit.

Expected impacts:

Z
Improved sustainable efficiency by 20 percent
Z
Competence deficiencies will decrease by 50 percent
Z
Over 50 municipalities are role models for sustainable asset management
Z
The state-owned authorities practice sustainable asset management on a daily basis
Z
At least ten companies have adopted the results from the programme and export service / products, competence and practice
Z
More than five SME’s have been established due to results from the programme

Publikationer

Roadmap Kompetensutveckling - summering

Rapport 2019:04

En framgångsfaktor för Mistra InfraMaint är att intressenterna utvecklar en långsiktig förmåga att ta till sig och tillämpa ny kunskap.

Roadmapen är programmets plan för att utveckla och stärka behovsägarnas kompetens.

Tillgångshantering i offentlig sektor

Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice.

En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1. 

 

.
Share This