Simon Granath, utvecklingsingenjör VA Syd, pratar om hur VA Syd skapar organisatoriska förutsättningar för ökad digitalisering. Det handlar om ledarskap, förändringar i arbetssätt och hur man lagrar och analyserar data.
– Vi lägger fokus på att få saker att hända istället för att skriva massor av pappersprodukter.

Detta är ett utdrag från Simon Granaths föredrag, som handlar om lastbalansering.

Share This