Det blir allt vanligare att kommuner driver verksamhet genom kommunala bolag. Det gäller inte minst VA-verksamhet. En ny bok, Kommunala bolag, ger perspektiv på de kommunala bolagen ur olika aspekter.

Robert Jonsson Linköpings universitet

Robert Jonsson

Robert Jonsson är forskare vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet och ingår i programledningen för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint. Han har tillsammans med företagsekonomen Anna Thomasson, Lunds universitet, skrivit det kapitel i boken som särskilt fokuserar på ägarstyrning i praktiken i VA-bolag.

– VA-bolagens roll har ändrats. Tidigare var de mer av förvaltare vilket gjorde det lättare att skriva ägardirektiv. Nu måste bolagen mer proaktivt fungera som strategiska parter i samhällsbyggandet och det ställer andra krav på styrningen.

Med i samhällsbyggandet

Han och Anna Thomasson har studerat tre VA-bolag: Norrköpings, Laxås och regionala VA-bolaget NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) som omfattar Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

– Det är tre exempel som vi har som kan fungera som utgångspunkt för resonemang om ägarstyrning och hur VA-bolag kan engageras i samhällsbyggandet, säger han.

I Norrköping var VA-bolaget etablerat sedan länge och hade länge en självklar roll under de många åren när staden inte växte. Verksamheten var mer reaktiv än proaktiv.

Bli strategisk part

– Men nu är utvecklingen en annan och staden växer tvärt om väldigt mycket. Då måste VA-bolaget ta en ny roll som strategisk part, säger Robert Jonsson.

Laxå har andra problem. Kommunen krympte under många år och ekonomin är ansträngd vilket har gjort att VA-bolaget fått stå tillbaka när politikerna istället har prioriterat skola, vård och omsorg.

–  Man tycker kanske att det fungerar, det kommer vatten i kranen, och det får räcka. Men i praktiken skjuter man problemen och investeringsbehoven framför sig. I dag har Laxå kommun en annan insikt om det och gör satsningar på mer aktiv ägarstyrning, säger Robert Jonsson.

Lärobok för studenter

Tredje exemplet, NSVA, har inneburit mycket för att professionalisera VA-verksamheten i de deltagande kommunerna sedan starten 2009.

– Verksamheten har fungerat bra på väldigt många sätt. Finns det någon nackdel är det snarast att avstånden kan kännas långa i ett regionalt bolag. Det är lättare att få med VA-bolaget i samhällsbyggandet om VA-chefen sitter fysiskt nära övriga verksamheten, kanske i samma korridor, tror Robert Jonsson.

Boken Kommunala bolagBoken Kommunala bolag kommer att fungera som lärobok för studenter inom statskunskap, förvaltningsekonomi och företagsekonomi men kan också vara värdefull för personer i verksamheten. Anna Thomasson är redaktör tillsammans med Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statskunskap vid Centrum för kommunstrategiska studier i Linköping.

Förutom styrning och ledning rör andra kapitel frågor som de kommunala bolagens särdrag, juridiska frågor och offentlighetsprincipen. Den tar också upp ämnen som jämställdhet i bolagsstyrelsen, risken för korruption och bolags sponsring av till exempel idrottslag. Totalt medverkar ett tiotal författare från olika discipliner. Kommunala bolag ges ut av Studentlitteratur.

Share This