Ebba Gröndahl​Ebba Gröndahl är senaste doktoranden att ansluta sig till Mistra InfraMaint. Hon ser spännande möjligheter med det nya uppdraget.

Ebba Gröndahl kommer att arbeta i projektet 1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät. Hon blir anställd hos NSVA som sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Perstorp och Åstorp och är knuten till avdelningen för teknisk vattenresurslära på Lunds tekniska högskola (LTH).

Vilken är din bakgrund?

– Jag är civilingenjör i lantmäteri med en specialisering i geografisk informationsteknik. Min examen tog jag 2016 och har sedan dess arbetat som samhällsanalytiker på WSP i Malmö där jag framför allt har arbetat med analyser av kvantitativa data för att ta fram kunskapsunderlag till offentliga aktörer i projekt. Det har till exempel rört sig om regionala tillväxtfrågor, stadsutveckling och kollektivtrafikplanering, berättar Ebba Gröndahl.

Hur kom det sig att du sökte tjänsten?

– Det var kombinationen av ett tekniskt spännande problem och en viktig samhällsfråga. I mitt projekt ser jag spännande möjligheter att samla och kombinera information från olika databaser och på så vis kunna skapa ny information om underhållsbehoven i ledningsnätet, säger hon.

Ebba Gröndahl ser fram emot att samarbeta med andra doktorander i programmet.

– Jag tror att det går att hitta många beröringspunkter mellan projekten även om de har olika inriktning. Exempelvis kan kanske ett beslutsverktyg för underhåll av väginfrastruktur ha en liknande struktur och besvara liknande frågor som ett för VA-infrastruktur.

Själv har hon ett tydligt intresse:

– Jag har ett stort intresse för kartor och geografi. Jag arbetar gärna med olika typer av geografiska analyser och samhällsekonomiska bedömningar, säger Ebba Gröndahl.

 

Share This