Conference

1 oktober håller forskningsprogrammet Mistra InfraMaint sin årliga träff för programdeltagare och intressenter.

På förmiddagen blir det spännande inblickar i några av de resultat vi  åstadkommit hittills:

  • Förvalta sina tillgångar – vad innebär det? Hur kan man tänka för att klara allt från strategi till daglig drift?
  • Hur ser Stockholm Vatten och Avfalls arbete ut? Resultatet av en färsk fallstudie som utvärderat deras arbete med tillgångsförvaltning.
  • Vi står inför stora kompetensbehov – det vet vi. Men hur ser de ut mer i detalj och hur vill vi inom programmet jobba för att minska kompetensbristen konkret?
  • Korta inspel från våra projektresultat i övrigt

Förmiddagen ger också möjlighet till kort ”speed-dating”.

Digitaliseringens möjligheter

På eftermiddagen fokuserar vi kring digitaliseringens möjligheter. Vi inspireras av andras arbete med implementering av digitala system, strukturer och användning av data. Med andra ord, stora möjligheter till erfarenhetsutbyte och nya lärdomar.

  • Inspiration från fjärrvärmebranschen, Magnus Ohlsson, Strategi och utvecklingsingenjör på Öresundskraft pratar om deras arbete med att använda data för sin planering av underhåll
  • Lina Bertling Tjernberg, forskare på KTH om databaserad underhållsoptimering inom kraftnät
  • Massor av data men hur ska vi strukturera data för att kunna använda den på ett bra sätt från första projekteringsritning till drift? Finns det förslag till standarder för GIS-data och driftstörningar? Hur detaljerat ska vi dokumentera? Kristina Gabrielii, styrelseordförande Mistra InfraMaint beskriver nuläge och vad som kommer i framtiden och vad vi ska tänka på.

 


Program – Hålltider

09:30 Kaffe

10:00 Inledning

10:15 Nedslag i programmen del 1

10:45 Speeddating

11:00 Bensträckare

11:10 Nedslag i programmen del 2

11:50 Inledning inför eftermiddagen – digitalisering

12:15 Lunch

13:00 Digitalisering – inspiration från andra branscher

14:00 Diskussion kring hur vi måste landa det här programmet i den kommunala ICT-verkligheten, med de standarder, programvaror, datastrukturer, IT-strategier och kompetens som finns i kommunerna, nu och de närmaste 10 åren. Vi startar inte från noll, vi har de system vi har och det måste vi hantera.

14:30 Fika

15:00 Tankar kring diskussionerna – ”roadmap” på vad vi i programmet måste ha med oss i vårt arbete

15:30 Avslutning med framåtblick

Allt med reservation för ändringar och kompletteringar!

 

Share This