1.A  Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

1.A Klimatanpassning av urbana dagvattensystem

1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.1b Drönarinspektioner och automatisk skadedetektering

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

1.2a Biofilmstillväxt och biostabilitet i dricksvattennätet

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.2b Färdplan för digitalisering av VA-organisationer

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

1.13 Metoder att identifiera läckage i dricksvattennät med hjälp av AI och IoT

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

2.2 Upphandlingsarena

2.2 Upphandlingsarena

2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

2.6 Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg

2.6 Historisk studie av regimer och dominerande modeller för byggande och förvaltning av kommunalt VA respektive gata/väg

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

2.7 Användning av hållbarhetsindex för utvärdering av kommuners VA-underhåll

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

Share This