3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.3 Kompetensöverföring från Shift2Rail

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.2 Utbildningsmaterial och kurser

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

3.1 a & 3.1 b Roadmap för kompetensuppbyggnad

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

2.5 Syntes av resultaten till ett ramverk

2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.4 Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

2.3 Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

2.2 Upphandlingsarena

2.2 Upphandlingsarena

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.12 Hållbar analys för smart underhåll

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.11 Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.9 Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.8 Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.7 Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.6 b Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.6 a Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

1.5 Förbättra underhållet av dricksvattennät

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.3 Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

1.2 Smart underhåll med AR och VR

1.2 Smart underhåll med AR och VR

1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

1.1 Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

Share This