Kompetensöverföring från Shift2Rail

Kompetensöverföring från Shift2Rail

Utbildningsmaterial och kurser

Utbildningsmaterial och kurser

Roadmap för kompetensuppbyggnad

Roadmap för kompetensuppbyggnad

Syntes av resultaten till ett ramverk

Syntes av resultaten till ett ramverk

Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

Hantering av policymisslyckanden rörande anläggningstillgångar

Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

Styrning och organisation av infrastrukturförvaltning i ett livscykelanalysperspektiv

Upphandlingsarena

Upphandlingsarena

Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur

Hållbar analys för smart underhåll

Hållbar analys för smart underhåll

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll

Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor

Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

Smart underhåll av stadsgator baserat på objektiva data

Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

Förbättrat beslutsstöd för befintliga VA-ledningsnät

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut II

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

Från gömda avloppsnät till full åtkomlighet för smarta beslut I

Förbättra underhållet av dricksvattennät

Förbättra underhållet av dricksvattennät

Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

Betong och stål i byggnadsstrukturer – Förväntad livslängd för underhåll

Smart underhåll med AR och VR

Smart underhåll med AR och VR

Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

Beslutsstödsstrategier för infrastrukturägare

Share This