Karin Sjöstrand, RISE

Karin Sjöstrand, RISE

Tillgång till vatten av god kvalitet, och i tillräcklig mängd, är grundläggande för människors hälsa och ett funktionellt samhälle. Det driver Karin Sjöstrand, forskare inom Mistra InfraMaint.

 Människans beroende av vatten skapar också utmaningar, konstaterar Karin Sjöstrand.

– En minskad tillgång på färskvatten klassas numera som en av de största globala samhällsriskerna, med både kortvariga och långsiktiga effekter på människor, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och de ekonomiska sektorer som är beroende av en tillförlitlig vattentillgång, säger hon.

Utvecklar beslutsstöd

Hösten 2020 disputerade hon med avhandlingen Decision support for sustainable water security. Avhandlingen handlar i stora drag om hur man kan gå tillväga för att avgöra vilken som är den bästa vägen framåt när man vill säkerställa en långsiktigt säker och hållbar vattenförsörjning och vattenanvändning.

– Jag har fokuserat på att utveckla olika former av beslutsstöd för beslutsfattare inom såväl kommunal dricksvattenförsörjning som för verksamhetsutövare som är beroende av vatten. Med bra beslutsunderlag skapas förståelse för vilka avvägningar som krävs och vilka åtgärder som är ekonomiskt fördelaktiga och socialt och miljömässigt hållbara, säger Karin Sjöstrand.

Två projekt

Karin Sjöstrand verkar inom två projekt inom Mistra InfraMaint, 1.10 Infrastrukturförvaltning – från data till socioekonomiskt beslutsstöd och 1.12 Hållbar analys för smart underhåll.

– Inom 1.10 har jag lett en studie där vi (RISE och VTI) har undersökt hur svenska företag drabbas ekonomiskt vid avbrott i vattenförsörjningen. 1 405 företag från hela Sverige och i princip alla näringsgrenar svarade på en enkät med frågor kring deras vattenförsörjning och vattenanvändning. Syftet var bland annat att ta fram underlag kring de samhällsekonomiska kostnader som uppstår vid leveransavbrott.

Kostnaderna för vattenavbrott kan sedan ställas i relation till kostnaden för olika typer av motåtgärder för att förhindra framtida störningar i vattenförsörjningen, vilket hjälper beslutsfattare (inom både vattensektorn och näringslivet) att prioritera mellan åtgärder.

Verktyg identifierar åtgärder

Inom projekt 1.12 arbetar Karin Sjöstrand under 2021 tillsammans med Chalmers och VTI med att vidareutveckla beslutsstödsverktyget WISER (Water Investments for Sustainability Enhancement and Reliability) för dricksvattensektorn.

– WISER är ett Excel-baserat verktyg som möjliggör en strukturerad och transparent utvärdering och jämförelse av alternativa dricksvattenåtgärders sociala, miljömässiga, ekonomiska och tekniska effekter. Verktyget kan därmed användas för att avgöra vilka åtgärder som är bäst ur till exempel ett hållbarhetsperspektiv.

Sustainable decision support based on relevant data

Project name goes here

Challenge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut et sapien vitae leo fermentum interdum et ut est. Nam efficitur sollicitudin vulputate. Curabitur dolor mi, volutpat sed dui nec, bibendum sollicitudin leo. Integer quis urna tincidunt, ornare urna in, mattis sapien. Integer dignissim ante non urna commodo, ut bibendum arcu tempor. In scelerisque urna eget sodales finibus. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

Expected results

Curabitur a interdum ligula, sit amet faucibus justo. Nunc nec risus lacinia, consectetur dui ac, feugiat orci. Sed placerat nec libero ac elementum. Nulla faucibus massa est, sed ornare metus semper id. Vestibulum ac velit sit amet ligula laoreet imperdiet in non sem. Praesent sit amet nisl non leo varius accumsan quis sed justo. Etiam sed neque id tellus venenatis rhoncus nec euismod dui.

News about the project

1.1

Timeplan

2019 –  2023

Project manager

First name Last name,  representing
name.name@company.se 

Partners

Lorem ipsum, Dolor sit amet, Consectetur, Adipiscing elit.

Expected impacts:

Z
Improved sustainable efficiency by 20 percent
Z
Competence deficiencies will decrease by 50 percent
Z
Over 50 municipalities are role models for sustainable asset management
Z
The state-owned authorities practice sustainable asset management on a daily basis
Z
At least ten companies have adopted the results from the programme and export service / products, competence and practice
Z
More than five SME’s have been established due to results from the programme

Publikationer

Roadmap Kompetensutveckling - summering

Rapport 2019:04

En framgångsfaktor för Mistra InfraMaint är att intressenterna utvecklar en långsiktig förmåga att ta till sig och tillämpa ny kunskap.

Roadmapen är programmets plan för att utveckla och stärka behovsägarnas kompetens.

Tillgångshantering i offentlig sektor

Rapport 2019:05

Utmaningarna i att överbrygga gapet mellan nuvarande metoder och best practice.

En fallstudie i utmaningarna inför implementering av en tillgångshanteringsmodell – ett examensarbete inom ramen för projekt 2.1. 

 

.
Share This