Amelie Bennich KTH

Amelie Bennich

​Tillämpad forskning och hållbarhetsfokus. Det var två faktorer som betydde mycket när Amelie Bennich sökte sig till Mistra InfraMaint.

Sedan en tid finns hon på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, som doktorand inom projektet 2.1 Systemlogik och anpassning av affärsmodeller i smart underhåll av infrastruktur.

– Jag sökte tjänsten eftersom det är ett väldigt spännande och viktigt område. Det kommer att hända mycket genom digitaliseringen – frågan är hur man tar tillvara på de möjligheter som den nya tekniken ger, säger hon.

Börjar med intervjuer

Hennes första arbetsuppgift blir en förstudie, en serie intervjuer med personer som kan mycket om området.

– Vilka problem ser de? Vad är det som brister i dag som kan ha en lösning i den nya tekniken, vilka risker och utmaningar kan den medföra? Det är en bred början men jag tror det är bra att ha den breda bilden i inledningsskedet.

– Vi kan ju samla in stora mängder data när infrastrukturen digitaliseras – men vilken data är det meningsfullt att samla in och hur ska den användas? Börjar vi brett kan man alltid avgränsa forskningen i ett senare skede, säger Amelie Bennich.

Nyttig tid i Japan

Amelie tog i början av året sin examen vid civilingenjörsprogrammet i System i teknik och samhälle (STS) på Uppsala universitet. Det är en tvärvetenskaplig utbildning som inte bara rör tekniska lösningar utan också samspelet mellan teknikutvecklingen och samhället.

Närmast kommer hon från en praktikperiod på Innovations- och forskningskontoret i Japan under våren.

– Den var förlagd till svenska ambassaden i Tokyo och handlade om hur vi kan främja svensk forskning och innovation, något som var intressant. Och det var värdefullt och roligt att få en sådan chans, en inblick i hur det fungerar i Japan och hur Sverige och Japan kan samarbeta inom dessa områden.

Programmet gemensamt

Nu har flyttlasset gått från Uppsala och Japan till Stockholm.

Under hösten 2019 kommer samarbetet mellan doktoranderna inom Mistra InfraMaint att börja ta form.

Kan det bli lite av en utmaning att bygga upp ett nätverk med doktorander som är spridda geografiskt och verkar i projekt med olika inriktning?

– Nej, jag tror att vi kan ha mycket att lära av varandra. Programmet och programmålen är ju gemensamma. Jag är säker på att vi får utbyte av ett sådant samarbete, säger Amelie Bennich.

30 september hölls första doktorandträffen – läs Amelies bloggpost om den på WaterCentre@KTH (bara på engelska).

Share This