Hur kan underhåll av infrastruktur bli smartare? Så här i starten av forskningsprogrammet Mistra InfraMaint presenterar programchefen Annika Malm sin vision: Så kommer programmet att göra skillnad.

Framtidsspaningen om hur Mistra InfraMaint kan ha gjort skillnad om åtta-tio år  presenterades första gången i samband med kickoffen i Göteborg hösten 2018.

Nu finns den även på film: 

Share This