Webbinarium: Infrastrukturen och befolkningen i framtiden

Torsdagen den 2 september kl 13.00-14.00 i Zoom

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Vad händer med befolkningen i Sverige idag? Var bor vi, var jobbar vi, vart flyttar vi? Hur påverkar det här skillnader mellan stad och land, växande och minskande kommuner? Hur kommer vi att resa i framtiden? Kommer vi att ha eller inte ha bil, kommer vi att ha bilpooler eller bilfria områden? Hur ska vi ta hand om vårt avlopp och hur ska vi få dricksvatten?
Det här är frågor som vi belyser i vårt första webbinarium, som har fokus på befolkningsutvecklingen.

Maria Pleiborn, WSP. Maria är webbinariets huvudtalare. Hon är demograf och expert på konsultföretaget WSP. Maria kommer att prata om hur befolkningens sammansättning förändras, hur och var växer befolkningen och hur vill människor bo?
Thomas Bergholm, Jönköpings kommun. Thomas är teknisk direktör i Jönköpings kommun och chef för Tekniska kontoret som ansvarar för den tekniska infrastrukturens funktion. Jönköping är en snabbt växande kommun och det skapar utmaningar för den tekniska infrastrukturen.
Lars Marklund, RISE. Lars är programchef för Mistra InfraMaint och pratar om hur forskningsprogrammet antar samhällsutmaningar och bygger kunskap och kompetens för framtiden.
Helena Blomquist, Blomquist Media AB. Helena är webbinariets moderator. Hennes bakgrund i journalistyrket inkluderar roller som programledare i SVTs nyhetsprogram.
Share This