Webbinarium: Så påverkas infrastrukturen av ett förändrat klimat

Torsdagen den 23 september kl 13.00-14.00 i Zoom

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Hur kommer ett förändrat klimat att påverka underhållet av infrastrukturen är frågan vi ställer till webbinariets talare. Vad bedömer de kommer att hända? Vad behöver kommunerna veta? Vilka kommuner påverkas mycket av klimatförändringar? På det här webbinariet fokuserar vi särskilt på de klimataspekter som redan idag påverkar drift och underhåll av infrastruktur och som förväntas förändras i framtiden.

Therése Sjöberg, SMHI. Therese är utredare inom klimatanpassning på SMHI och arbetar i sekretariatet för regeringens expertråd för klimatanpassning (som är ett regeringsuppdrag kring klimatanpassning om infrastruktur). Therese kommer att prata om hur klimatet förändras och hur det påverkar vår infrastruktur.

Yvonne Andersson Sköld, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Yvonne är adjungerad professor vid Chalmers och forskar inom miljöanalys och riskbedömning med inriktning på transporter.

Markus Lundkvist, Trafikverket. Markus är utredare inom klimatanpassning på Trafikverket och kommer att prata om hur infrastrukturen och underhållet av den förändras när klimatet förändras.

Lars Marklund, RISE. Lars är programchef för Mistra InfraMaint och pratar om hur forskningsprogrammet antar samhällsutmaningar och bygger kunskap och kompetens för framtiden.

Helena Blomquist, Blomquist Media AB. Helena är webbinariets moderator. Hennes bakgrund i journalistyrket inkluderar roller som programledare i SVTs nyhetsprogram.
Share This