Webbinarium: Framtidens kompetensbehov

Torsdagen den 13 januari kl 9.00-10.00 i Zoom

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Det sista webbinariet handlar om behovet av kompetens och behovet av att utveckla ny kompetens i den transformativa branschförändring som vi ser omkring oss. Det är en utmaning som syns i hela sektorn för kommunal infrastruktur. InfraMaint har som ambition att göra ett stort bidrag till kompetensutvecklingen av branschen. Därför tittar vi på några av de metoder och verktyg som utvecklats inom programmet. Vi pratar också med branschföreträdare och forskare kring hur man kan ta sig an den här utmaningen.

Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten samt styrelseledamot WaterAid Sverige. Svenskt Vatten är en branschorganisation som representerar Sveriges dricksvattenproducenter och avloppsrening och har fyra huvudsakliga uppgifter: Policyutveckling genom politisk påverkan, Koordinera och bedriva forskning, Ta fram och etablera branschstandards samt Förmedla kunskap via utbildningar/konferenser.

Cecilia Bjursell, professor och föreståndare för Encell, Nationellt centrum för livslångt lärande, vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University. Hennes forskning rör lärande, organisering och narrativa ansatser i olika empiriska sammanhang. Pågående projekt inkluderar lärande senare i livet, lärande i arbetslivet och lärande mellan generationer.

Lars Marklund, RISE. Lars är programchef för Mistra InfraMaint och pratar om hur forskningsprogrammet antar samhällsutmaningar och bygger kunskap och kompetens för framtiden.
Helena Blomquist, Blomquist Media AB. Helena är webbinariets moderator. Hennes bakgrund i journalistyrket inkluderar roller som programledare i SVTs nyhetsprogram.
Share This