Webbinarium: Finansiering av infrastruktur och underhåll i framtiden

Torsdagen den 14 oktober kl 10.00-11.00 via Zoom

Under 2021 bjuder Mistra InfraMaint in till en serie webbinarier för att belysa strategiska framtidsfrågor för kommunal infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupar vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. Fokus kommer att vara på lösningar, goda exempel och att inspirera till nyttiggörande av resultat från den senaste forskningen.

Reinvesteringstakten för infrastruktur måste öka och underhållsberget behöver betas av. Men med demografin ändras också finansieringsbasen. Så hur finansierar vi infrastrukturen och samhällsservice i framtiden? Vad är hållbart, vad är möjligt, och vad är rättvist? Vilka olika politiska perspektiv finns? Ska staten gå in i glesbygden och stötta?

Hur kan kommunal infrastruktur kunna finansieras så rättvist som möjligt ur medborgarens plånboksperspektiv och ett näringslivsperspektiv? Det här är frågan som vi fokuserar på i det tredje webbinariet.

Annika Wallenskog, Sveriges kommuner och regioner. Annika är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner och kommer att ge oss en orientering kring de ekonomiska förutsättningarna för infrastrukturinvesteringar i kommunerna idag.

Anders Åkesson, riksdagsledamot (C), Kalmar län. Anders är vice ordförande i Riksdagens Trafikutskott.

Anna Thomasson, docent vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Hon forskar på offentlig sektor och offentlig förvaltning, med särskilt fokus på styrning, kontroll och redovisning. Anna är huvudförfattare för den rykande färska rapport som gjorts inom ramen för Mistra InfraMaint och som kommer att presenteras vid webbinariet. Rapporten utforskar vad som påverkar kommuners förmåga att hantera underhållsskulden och framtida behov av investeringar i kommunal infrastruktur genom att besvara frågor som:

  • vilka investeringar behövs och varför
  • vilka faktorer påverkar underhållsskulden
  • vilka möjliga strategier finns det för kommuner att hantera underhållsskulden.

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest, kommunernas ekonomiska samverkan för finansiering och bättre lånevillkor. Utöver bra lånevillkor arbetar Kommuninvest även med att sprida kunskap i frågor som rör kommunal ekonomi. Emelie blev även vald till Årets Kommunalekonom år 2020.  Kommuninvests forskningsberedning har finansierat den rapport som presenteras vid webbinariet. 

Lars Marklund, RISE. Lars är programchef för Mistra InfraMaint och pratar om hur forskningsprogrammet antar samhällsutmaningar och bygger kunskap och kompetens för framtiden.
Helena Blomquist, Blomquist Media AB. Helena är webbinariets moderator. Hennes bakgrund i journalistyrket inkluderar roller som programledare i SVTs nyhetsprogram.
Share This